ΝΕΟΤΕΡΟ
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ
ΕΝ ΔΗΜΩ ...

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΑ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ

(2353 - 25/07/2005)


Την αναμενόμενη καταδίκη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη λειτουργία του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων «εισέπραξε» χθες η Ελλάδα, καθώς θεωρήθηκε ότι το εργοστάσιο με τη λειτουργία του ρυπαίνει το περιβάλλον, παραβιάζοντας τις κοινοτικές οδηγίες. Η «καμπάνα» ήλθε μετά την προσφυγή της Κομισιόν και με τα συντριπτικά στοιχεία που είχε καταθέσει ο δήμος Γαζίου. Στο μεταξύ η ΔΕΗ εξασφάλισε την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την κατασκευή της πρώτης φάσης του νέου εργοστασίου στους Πέρα Γαλήνους, που θα παράγει 250 MW.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» (8-7-05) το νέο εργοστάσιο, με προβλεπόμενο χρόνο λειτουργίας το 2011 θα διαθέτει μονάδες διπλής καύσης, ώστε στην αρχή να γίνεται η χρήση του μαζούτ μειωμένου θείου, αλλά να υπάρχει και η υποδομή για τη μελλοντική εισαγωγή του φυσικού αερίου. Από το 2012 θα αρχίσει η κατασκευή της δεύτερης φάσης για να εξασφαλιστούν άλλα 250 MW έτσι ώστε το 2012 μέχρι το 2015 να γίνει και η οριστική μετεγκατάσταση του εργοστασίου των Λινοπεραμάτων . Άλλη επέκταση δεν είναι δυνατή λόγω της μορφολογίας της περιοχής!

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε προσφύγει η Κομισιόν, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που είχε καταθέσει ο δήμος Γαζίου, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας παραβίασε την κοινοτική οδηγία 84/360, που αφορά στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Δικαιώνοντας την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα, έλαβε μεν κάποια μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλεί ο σταθμός, επισημαίνει όμως πως δεν καθόρισε πολιτικές και στρατηγικές και δεν πήρε συνοδευτικά μέτρα για τη σταδιακή προσαρμογή των ατμοστροβιλικών και αεριοστροβιλικών μονάδων του σταθμού της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα στην καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία. Αποτέλεσμα είναι να προκαλείται ρύπανση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία του σταθμού και τις εκπομπές σε διοξείδιο του θείου και οξείδια του αζώτου.

Το Δικαστήριο απέκρουσε ακόμη το επιχείρημα των ελληνικών αρχών, σύμφωνα με το οποίο οι απαραίτητες βελτιώσεις του σταθμού συνεπάγονται ένα υπερβολικό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ, αλλά και το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρία διαθέτει περίπου 6,7 εκατομμύρια πελάτες.

Φαίνεται, όμως ότι η λογική της ήσσονος προσπάθειας σεβασμού στο περιβάλλον και η ελαχιστοποίηση των επενδύσεων αποτελεί πάγια τακτική της ΔΕΗ, ενώ η ανυπαρξία ελέγχων για τους περιβαλλοντικούς όρους επιτρέπει την τακτική αυτή. Αν υποτεθεί ότι για το εργοστάσιο των Λινοπεραμάτων αποτελεί δικαιολογία ότι δεν μπορούν να γίνουν πρόσθετες επενδύσεις επειδή προγραμματίζεται (;) η μετεγκατάστασή του, τι να πούμε για το νέο εργοστάσιο στον Αθερινόλακο για τη λειτουργία του οποίου το ΤΕΕ/ΤΑΚ, με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Λασιθίου, αναγκάστηκε να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχων λόγω πρόσφατων καταγγελιών για μη εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του;

Το εργοστάσιο της ΔΕΗ στα Λινοπεράμνατα είναι κατασκευασμένο δυτικά της πόλης του Ηρακλείου σε περιοχή που το ρυθμιστικό της πόλης, που εκπονούσε το 1966 ο Αριστομένης Προβελλέγγιος και που ποτέ δεν θεσμοθετήθηκε εξ αιτίας της δικτατορίας, προέβλεπε ουσιαστικά την επέκταση της πόλης και, στο παραλιακό μέτωπο, δραστηριότητες τουρισμού και αναψυχής. Η περιοχή εξελίχθηκε στη συνέχεια σε....βιομηχανική ζώνη με την εγκατάσταση κι άλλων εγκαταστάσεων πετρελαϊκών εταιρειών και τσιμέντων. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερη επιλογή από τη λειτουργεία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων στη συγκεκριμένη θέση αφού οι βορειοδυτικοί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή στέλνουν όλη την αέρια ρύπανση πάνω στην πόλη, με πρώτο αποδέκτη,βέβαια το δυτικότερο δήμο αυτόν του Γαζίου.

ΚΑΤΑ Τ' ΑΛΛΑ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ

.....ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ!

 

Επικοινωνείστε με amak@tee.gr για σχόλια, ερωτήσεις και πληροφορίες.