ΝΕΟΤΕΡΟ
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ
ΕΝ ΔΗΜΩ ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ

(2354 - 01/08/2005)

Στις 15 Ιουλίου 2005, παρά την καλοκαιρινή ραστώνη, έγινε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης, με θέματα : α) Ενημέρωση - Συμπεράσματα από το 8 ο Συνέδριο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, β) Άμεσα αιτήματα του κλάδου και γ) Τρόποι και μορφές διεκδίκησής τους.

Την σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με αυτά τα θέματα, είχαν ζητήσει δεκάδες συνάδελφοι υπογράφοντας μαζί μας σχετικό αίτημα.

•  Σ΄ αυτό μας οδήγησε η κυβερνητική πολιτική που οδηγεί σε μεγαλύτερη υποβάθμιση τις Τεχνικές Υπηρεσίες, που παραχωρεί το δημόσιο συμφέρον στα ιδιωτικά συμφέροντα μέσω των ΣΔΙΤ, που μεθοδεύει νέο ενιαίο μισθολόγιο αθετώντας τις προεκλογικές δεσμεύσεις της για κλαδικά μισθολόγια και διϋπουργικούς κλάδους, που ανοίγει ξανά το «ασφαλιστικά» σε κατευθύνσεις σαφώς αντίθετες από τις δικές μας διεκδικήσεις.

•  Σ΄ αυτό μας οδήγησε, όμως, και η μη διοργάνωση -εκ μέρους της Ομοσπονδίας- οποιασδήποτε κινητοποίησης του κλάδου από την άνοιξη του 2004, η μη έκδοση απόφασης για κινητοποιήσεις από το 8 ο Συνέδριο, ενώ η θέση του Δ.Υ μηχανικού συνεχώς υποβαθμίζεται και περιθωριοποιείται κι ενώ οι προθέσεις της κυβέρνησης μαρτυρούν ριζική επιδείνωση της θέσης του μηχανικού Δ.Υ.

Στην Γ.Σ παρευρέθηκε κλιμάκιο του Δ.Σ της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ και έγινε αναλυτική συζήτηση για την πορεία του κλάδου τον προηγούμενο χρόνο. Σχολιάστηκαν έντονα από τους συναδέλφους η απουσία κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων του κλάδου, κριτικαρίστηκε η δράση του Δ.Σ της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ κι ιδιαιτέρως του Προεδρείου της και ζητήθηκε άμεση -από το φθινόπωρο- δράση και κινητοποιήσεις του κλάδου για την προάσπιση των μέχρι τώρα κατακτήσεών μας, για αποτροπή των σχεδιαζόμενων μέτρων της κυβέρνησης και για την προώθηση των αιτημάτων μας.

Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

•  Καθόρισε αναλυτικά τα άμεσα αιτήματα του κλάδου στις ενότητες Μισθολογικά, Θεσμικά, Νομικής προστασίας και αποποινικοποίησης του επαγγέλματος, ασφαλιστικών δικαιωμάτων, αναβάθμισης του ρόλου των Τ.Υ και του έργου των μηχανικών Δ.Υ, αύξηση των εκτός έδρας αποζημιώσεων, διεύρυνση της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης – κατάρτισης και αποτροπή της γενικευμένης ιδιωτικοποίησης του κράτους και της δημόσιας διοίκησης.

•  Πρότεινε συγκεκριμένες και κλιμακούμενες μορφές κινητοποιήσεων με 24ωρη πανελλαδική απεργία τον Σεπτέμβριο καταρχήν, με 3ωρες και 4ωρες στάσεις εργασίας στην συνέχεια κάθε Δευτέρα και Πέμπτη κατά ΕΜΔΥΔΑΣ Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με μπλοκάρισμα δημοπρασιών έργων ζωτικής σημασίας, παύση της χρήσης των ΙΧ αυτοκινήτων μας για τις εκτός έδρας κινήσεις μας αν δεν αυξηθούν τα οδοιπορικά και περιορισμός έτσι των μελετών και έργων που επιβλέπουμε μόνο στα συνεχιζόμενα.

•  Για την επιτυχία των κινητοποιήσεων η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θεωρεί ως αναγκαία προϋπόθεση της γενική συστράτευση όλου του κλάδου και γι΄ αυτό πρότεινε μέτρα ενημέρωσης των συναδέλφων για τα αιτήματά μας και τις μορφές κινητοποιήσεών μας, συγκρότηση απεργιακών επιτροπών κατά Υπηρεσία, ευρεία δημοσιότητα των αιτημάτων, των κινητοποιήσεών μας και των συνεπειών τους, διαβήματα προς τα πολιτικά πρόσωπα και θεσμικά όργανα της Πολιτείας και της κυβέρνησης.

Κάλεσε, τέλος, την Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ, τις ΕΜΔΥΔΑΣ και όλους τους συναδέλφους σε γενική συστράτευση στους στόχους και τις κατευθύνσεις αυτές.

 

Επικοινωνείστε με amak@tee.gr για σχόλια, ερωτήσεις και πληροφορίες.